Kort om projektet

 

Projektet er en del af ’Programmet for børn og unges sundhed og trivsel på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og er finansieret af Socialministeriet og Syddansk Universitet. Projektet er påbegyndt i januar 2013, forventes afsluttet medio 2017.

Formålet med projektet er at udvikle et spørgeskema, der skal måle livskvalitet og deltagelse hos børn, unge og voksne i aldersgruppen 10-40 år med og uden funktionsnedsættelse.
Det færdige produkt vil være et kort elektronisk spørgeskema, som vil blive udviklet i to versioner – en for unge i alderen 10-19 år, og en version for voksne i alderen 20-40 år. Spørgeskemaet vil kunne anvendes til at undersøge livskvalitet og deltagelse hos unge og voksne i Danmark. Det vil være et nyttigt redskab til at identificere områder hvor livskvaliteten og deltagelsen er høj og igangsætte initiativer som støtter op om disse områder, og omvendt også vise hvor der er behov for forbedring.

Projektleder:

Ph.d.-studerende, Cand.scient.san.publ Louise N. Jespersen 

Projektgruppe:

Professor, forskningsleder, læge Pernille Due

Professor, Mag.scient.soc Bjørn E. Holstein (Pensioneret, juni 2015)

Forsker, Ph.d., læge Susan I. Michelsen