Brug af data

Før vi benytter citater og informationer fra spørgeskemabesvarelserne fjerner vi alle navne og kendetegn, så udtalelser og svar ikke vil kunne blive kædet sammen med din person.

Informationerne vil blive anvendt til at forbedre spørgeskemaet, og vil også blive brugt i videnskabelige artikler samt i Louise Norman Jespersens ph.d.-afhandling, som du har mulighed for at få et eksemplar af.

Praktisk information