Generelt om fokusgrupper

En fokusgruppe består af 4-10 personer, som sammensættes for at tale om et bestemt emne.

Et fokusgruppemøde er ikke det samme som et gruppeinterview.
Fokusgruppemødet ledes af en forsker, som skaber dialog mellem deltagerne,
stiller uddybende og opklarende spørgsmål og sikrer, at alle deltagere kommer til orde.
Der er altså mere tale om en diskussion end et interview.

Fokusgruppediskussioner er særligt gode til at undersøge mønstre i deltagernes opfattelse af et givent emne. Data fra diskussionen kan belyse hvad gruppen kan blive enige om, og hvad de ikke kan blive enige om.

Den information, der kan skabes ved fokusgruppediskussioner med målgruppen, er yderst værdifuld i processen med at udvikle et spørgeskema. Deltagernes tanker og erfaringer giver forskergruppen mulighed for, at inkludere netop de spørgsmål, som er vigtige for målgruppen -og sikrer på den måde, at spørgeskemaet er relevant for de som skal udfylde det.

Sammensætning af fokusgrupperne